vtb-vlaanderen.be

Reglement V.T.B.

Algemene reglementen V.T.B. laatst gewijzigd 26/08/2023

1.1    Inschrijving clubs

Men moet ingeschreven zijn met minimum 6 spelers op een origineel inschrijvingsformulier tegen 1 augustus om het nieuwe seizoen aan te vangen.                             

Men kan alleen maar een club inschrijven als alle gegevens ingevuld zijn, opsturen met de post, via mail scannen met Adobe PDF (geen foto) of met de PC het origineel inschrijvingsformulier (Excel) invullen en terug mailen.

Het zijn de spelers zelf die hun handtekeningen moeten plaatsen, zoniet zal de kapitein na een klacht van de speler een schorsing krijgen van vijf speeldagen wegens het vervalsen van een handtekening.

Het inschrijvingsgeld moet ten laatste betaald zijn voor 1 augustus.

Indien het inschrijvingsformulier met alle gegevens en niet betaald is voor 1augustus zal men niet kunnen deelnemen aan de Beker of de Schaal.

Na verdere nalatigheid zal men alle thuiswedstrijden verliezen met forfait cijfers tot max. 3 maal en algemeen forfait.

Clubs die ingeschreven zijn en niet starten aan de competitie worden aanzien als algemeen forfait (betaald of niet betaald)

De kapitein van de club is verantwoordelijk voor zowel het sportieve als het financiële.

De kapitein moet ook een e-mail adres hebben.

Het bestuur behoudt het recht een aansluiting van een speler of club te weigeren en ook een club uit de competitie te zetten, ook kunnen zij bepalen in welke reeks ze moeten spelen.

Iedere club is verplicht zich na het seizoen te melden voor 1 juli als ze verder spelen of eventueel stoppen.

Indien nalatigheid kunnen spelers en club naar een hogere afdeling geplaatst worden.

 

1.2    Toegelaten speeltafels

 

De toegelaten speeltafels zijn van het type Jupiter, Black Diamond, Roal Star en ABC Kicker.

Eventuele andere speeltafels moeten aangevraagd worden of dat ze aan de normen voldoen.

 

1.3    Standaardnormen voor de toegelaten speeltafels

 

·         De spelertjes moeten van hout zijn.

·         Alle aangebrachte spelertjes moeten van het zelfde type (vorm en dikte) zijn.

·         Alle aangebrachte handvaten moeten van het zelfde type (vorm en dikte) zijn.

·         De hoeken van het speelblad mogen niet los komen.

·         Het speelblad moet van glas zijn en mag niet gebarsten zijn.

·         De balletjes dienen rond te zijn en mogen geen gaten bevatten.

·         De balletjes moeten hun originele kleur hebben (niet zwart van het smeervet.)

·         De balletjes dienen een diameter te hebben van >32,5mm en <34mm.

·         De balletjes dienen een gewicht te hebben van >15 gram en < 20 gram.

·         De kleur van de balletjes dient verschillend te zijn van de kleur van het (mogelijks bewerkt) speelblad.

·         De opening van de doelen moeten in originele staat zijn (mogen niet uitgeschoten zijn om zo groter te zijn.)

·         Er moet voldoende verlichting zijn, TL lampen zijn verplicht (lengte lamp min. 85 cm.)

·         Baren moeten recht zijn en alle veren en rubbers op de baren moeten aanwezig zijn en mogen niet versleten zijn.

·         Er mag gespeeld worden met glijlagers i.p.v. rollagers voor de baren (ofwel allemaal rollagers ofwel allemaal glijlagers)

 

Of het speelblad glad of niet wordt bevonden hangt af van de goedkeuring van de thuisploeg.

De bezoekende ploeg mag geen enkele wijziging aanbrengen aan de speeltafel (bv. schuurpapier voor de de handvaten of afbranden van pootjes van de spelertjes enz…. geen enkele wijziging!) Ook niet op de tornooien.

Producten ter voorkoming van het glijden van de balletjes zijn enkel toegelaten door de thuisploeg voor zover deze de normale loop van het balletje niet beïnvloeden.

Als één van de speelkanten niet in orde is, moet de thuisploeg de gebreken oplossen.

Bij gebrek hieraan mag de bezoekende ploeg altijd vanaf de goede (betere) kant spelen.

Let wel dat hier moet rekening gehouden worden met de reglementering i.v.m. het opgaan en het draaien van kant.

Deze regel loopt verder alsof er geen aanpassing van kant is.

Klachten moeten gemeld worden op het arbitrageblad en als ze gegrond zijn zal deze leiden tot forfait van de thuisploeg.

 

1.4. Startpakketten

 

De startpakketten moeten door de kapitein worden opgehaald @Poljes Place Zandstraat 3 te Ichtegem, of na afspraak bij Hedwig David minstens één week voor de Beker of competitie start. Indien het openingstornooi niet doorgaat zal er een uur en datum voorzien worden om deze op te halen.

·         Het startpakket bevat;

·         Wedstrijdformulieren. Kalender competitie en Beker + Schaal.

·         Club voorstelling. Ledenlijst van de club.

·         Reglementen. Lidkaarten en etiketten.

 

 

2.1 Aanvangstijd wedstrijd

 

Een competitiewedstrijd begint om 21u00.

Als er van een club die niet verwittigd heeft om 21u30 en nog niemand aanwezig is, dan wordt dit aanzien als forfait.

Indien men om 21u30 aanwezig is met 2 spelers moeten die het eerst dubbel en enkelspel aanvangen. Het tweede dubbelspel kan uitgesteld worden tot 22u30. Zoniet wordt dit aanzien als forfait.

De thuisploeg moet de speeltafel een half uur voor de wedstrijd vrij maken om de bezoekers te laten trainen.

Indien de bezoekende ploeg aankomt op het ogenblik dat de match moet beginnen (21u30), dan heeft die ploeg niet meer het recht om te oefenen.

 

 

2.2. Aanwezigheid clubleden

 

Een club bestaat minimum uit 6 spelers.

Een club moet minstens met 4 spelers (2 spelers in de Beker of Schaal en lagere afdeling) aanwezig zijn bij het begin van de wedstrijd.

Deze spelers moeten koppels vormen en beginnen met de wedstrijd.

Indien de laatste 2 spelers in hogere afdeling niet op tijd zijn om de derde set aan te vangen verliezen ze met 11-0 cijfers.

 

2.3. Invullen van de wedstrijdformulieren

 

De thuisploeg dient eerst het drievoudig wedstrijdformulier in te vullen daarna de bezoekers.

Deze verantwoordelijkheid wordt toevertrouwd aan de kapiteins die hun namen tweemaal moeten onderlijnen (vice-kapitein éénmaal.)

De kapitein en vice-kapitein mogen niet samen spelen (zal bestraft worden met 11-0 verlies.)

De clubs zijn verplicht de lidkaarten te controleren voor de aanvang van de wedstrijd, controleer goed of de betrokken speler lid is van deze club en voor dit seizoen.

Iedere speler is in geval van twijfel verplicht zijn identiteitskaart of rijbewijs te tonen om eventueel te bewijzen wie hij is.

Doet hij dit niet is de twijfel in het voordeel van de tegenpartij ingeval van klacht.

De thuisclub is verantwoordelijk dat deze volledig is ingevuld (lidnummers, vervangingen enz..) voor aftekening.

Een speelgerechtigde speler kan alleen op politiebevel geweigerd worden.

 

2.4. Aanvang van een wedstrijd

 

Men moet minimum met 4 spelers aanwezig zijn om een competitiewedstrijd te kunnen afwerken, die als A en B of D en E koppel moeten ingevuld worden.

In lagere afdeling en de Beker kunnen er 2 spelers van de vier dubbelspelers het enkelspel spelen.

In het enkelspel van lagere afdeling en de Beker of Schaal kan er niet vervangen worden.

Men kan wel bv. met 6 spelers spelen in lagere afdeling en de Beker of Schaal, 4 in het dubbelspel en 2 in het enkelspel die dan nog altijd als reservespelers mogen ingebracht worden in het dubbelspel.

In hogere afdeling moet men spelen met 3 dubbelspelen waar men geen enkelspel mag spelen.

Indien men met 5 spelers aanwezig is dan is de 5° speler een reservespeler.

De thuisploeg voorziet de insteek van de euro stukken.

De thuisploeg begint aan de muntgleuf en verwisselt van kant na de na de eerste 10 doelpunten (vb. 6-4, 7-3.)

Het opzetten gebeurt met het middelste spelertje van de middenlijn na “OK” van de tegenpartij.

Bij het opzetten, een uitbal of stop moet men altijd vragen aan de tegenspelersof ze klaar zijn.

Indien ze klaar zijn moet men eerst twee spelertjes aanraken van dezelfde rij voordat het spel mag worden hervat, bij nalatigheid van deze regel telt de voordeel regel.

 

2.5. Verloop van een wedstrijd

 

Een wedstrijd verloopt over 9 sets (in lagere afdeling en in de Beker over 8 sets)

Setnummers; 1  2  3   4 5  6   7  8  9        (in lagere afdeling en in de Beker of Schaal   1 2  3  4  5  6  7  8 )

Thuisploeg;   A B C, A B C, A B C,         (in lagere afdeling en in de Beker of Schaal A B C D, A B C D,)

Bezoekers;    D E  F, E F D,  F D E,         (in lagere afdeling en in de Beker of Schaal  E F G H, G H E F,)

Een set wordt gespeeld tot 11 doelpunten (vb. 11-6) of bij gelijkstand tot 10 doelpunten (vb. 10-10)

Na ieder doelpunt krijgt de ploeg die een doelpunt incasseerde de bal om op te zetten.

Bij het wisselen van kant krijgen de bezoekers dan de opzet.

Men mag twee stops per koppel aanvragen als men in het bezit is van de bal.

Eén stop per kant en mag maar max. één minuut duren bij gelijk welke score.

Men kan op iedere moment van de wedstrijd een technische stop vragen (vb. als er handvaten of spelertjes los staan enz….)

Men kan enkel van plaats verwisselen als men een tegendoelpunt krijgt.

Na het spelen van 9 sets (8 sets in lagere afdeling) worden de punten geteld en ingevuld.

Bij winst krijgt men 2 setpunten, bij verlies 0 setpunten en bij een gelijkspel (bv. 10-10) 1 setpunt.

Er kunnen maximaal 18 setpunten verdeeld worden of 16 setpunten in lagere afdeling.

De winnaar van de setpunten krijgt 2 matchpunten en de verliezer krijgt geen matchpunten.

Bij gelijke setpunten (9-9) krijgt men elk 1 matchpunt of bij (8-8) in lagere afdeling.

Vervolgens moet de kapitein van iedere ploeg ondertekenen.

Bij problemen tijdens de wedstrijd dient men op hetzelfde moment te bellen naar het nummer 0496/42.67.37 Hedwig David.

 

2.6. Beker of Schaalwedstrijd

 

Er kan maximum 64 clubs deelnemen aan de Beker van West-Vlaanderen die we zullen selecteren vanaf de eerste inschrijving.

Deelnemen aan de Beker of Schaal is niet verplicht wel vermelden met ja of nee op het inschrijvingsformulier.

Wanneer in de bekercompetitie of Schaal na de terugronde een gelijkspel ontstaat tussen twee clubs, dient men een testwedstrijd te spelen tussen twee koppels (één van elke club) die aangeduid worden door de clubkapitein (iedere aangesloten speler, die op het wedstrijdblad vermeldt wordt komt daarvoor in aanmerking, zelfs al heeft hij niet meegespeeld in de match).

In deze partij kunnen geen reservespelers meer ingebracht worden en dient er gespeeld te worden tot 11 doelpunten.

Een uitgestelde bekerwedstrijd of Schaalwedstrijd moet gespeeld worden voor de volgende Beker of Schaalwedstrijd.

De Beker of Schaalcompetitie wordt gespeeld met 2 dubbelspelen en 2 enkelspelen.

De finale van de Beker wordt gespeeld op de V.T.B. kampioenschappen van W-Vl. met drie dubbelspelen (min. 6 spelers), als voorbereiding voor de kampioenschappen van België met een heen en terugronde.

De Schaal is alleen voor clubs die in de tweede periode van de competitie in Play-off  3° en 4° spelen en in de eerste of tweede ronde uit de Beker zijn.

De Schaal zal gespeeld worden met een maximum van 32 clubs naar de beste matchpunten van beide ronden in de Beker.

De beste verliezers van de eerste ronde Schaal kunnen zich ook plaatsen voor de tweede ronde Schaal naargelang er plaatsen vrij zijn.

De beste verliezers van de derde ronde van de Beker zullen aan de 2° ronde 1/8 finale van de schaal kunnen deelnemen met maximun 16 clubs.

Alleen de eerste ronde en de tweede ronde zal via trekking gebeuren.

De finale van de Schaal zal gespeeld worden met een heen en terug ronde op de V.T.B. kampioenschappen van W-Vl. met dubbel en enkelspel.

 

3.1. Enkelspel

 

Bij het enkelspel moet men bij ieder spel onderbreking twee spelers aanraken (Vb. bij het goed zetten van de voor of achter spelers), de 15 seconden regel loopt wel door.

Bij overschakeling van voor naar achter of van achter naar voor mag men direct shotten.

Bij tafels met glijlagers i.p.v. rollagers als men de midden en voorstang omhoog zet moet men terug twee spelers aanraken alvorens te shotten, de tegenstander mag de omhoog (verticaal) gezette baren niet omver stoten.

 

3.2. Balbezit en baarbehandeling

 

Als men een handvat lost tijdens balbezit (bv. voor het afvegen v.d. handen) moet men terug 2 spelers aanraken voor te shotten, de 15 sec. regel loopt wel door.

De bal mag niet langer dan 15 seconden aan 1 lijn worden gehouden anders wordt hij langs achteren aan de tegenpartij gegeven.

De keeper en de backstang worden als 1 lijn aanzien.

Indien men teveel stoot en de bal blijft niet liggen, dan mag men de bal terugleggen vanwaar hij kwam en telt de 15 seconden regel opnieuw.

Bij het schieten mag men de stang niet lossen of draaien of de tafel opheffen, indien men zo een doelpunt maakt wordt deze afgekeurd.

Als een speler gedraaid heeft of de stang heeft gelost en niet meer in bezit is van de bal dan telt de voordeelregel voor de tegenspeler(s). Anders wordt de bal aan de achterspeler van de benadeelde ploeg gegeven.

 

3.3. Stilliggende bal

 

Als de bal stil ligt buiten het bereik van één van de spelers dan wordt de bal in de dichtstbijzijnde hoek terug in het spel gebracht.

Als de bal juist in het midden van de tafel ligt gaat de bal naar achterspeler van het team die de laatste opzet heeft gekregen.

In beide spelhervattingen moet men eerst vragen aan de tegenstaanders als ze klaar zijn en dan twee spelertjes aanraken van dezelfde rij om verder te spelen.

Men mag niet met opzet de bal buiten zijn bereik leggen (een stil liggende bal) om zo een pauze te hebben.(bal naar achterspeler tegenstaanders)

 

3.4. Uitbal

 

Indien de bal uit het spel wordt getrapt moet hij terug ingebracht worden aan de achterspeler van het team die de laatste opzet heeft gehad.

Een bal wordt als “uit” beschouwd als hij werkelijk niet terugkeert in het speelveld.

Wanneer de bal tegen een object botst dat vast zit aan de tafel en terug keert in het speelveld, is hij niet uit. vb: de bal raakt de cijfers of de lamp (als die op de tafel is gemonteerd), dan is hij niet uit.

Het spel gaat gewoon door ook ingeval van een doelpunt is dit geldig!

 

3.5. Het is verboden

 

·         Tijdens het spel mag er niet gepraat worden dat de tegenstaanders het horen.

·         De baren doen draaien tijdens het spel, ook als men niet in balbezit is.

·         Vreemde voorwerpen in het spel brengen.

·         Een hand in het spel steken om de voor of achterspeler te beletten om naar doel te schieten (in dat geval is het doelpunt voor de tegenpartij.)

·         Tafel opheffen of verplaatsen.

·         De baren buigen om bv. aan een bal te geraken, ook als men niet in balbezit is mag men geen baren buigen!

·         Na het maken van een doelpunt en zonder van plaats te wisselen moet men binnen de 15 sec. het spel hervatten en mag men de tafel niet verlaten.

·         Overdreven met de baren tegen de kant te botsen, ook wanneer men niet in balbezit is om zo de bal van richting te doen veranderen.

·         Onbeschoft op te treden en scheldpartijen tegenover de tegenstaanders.

·         De scorecijfers aan te raken alvorens het doelpunt is gemaakt

·         Men mag niet het volgende cijfer klaar zetten als dat nog niet gemaakt is.

·         Een toeschouwer mag zijn ploeg aanmoedigen maar mag de tegenstanders niet intimideren, het is de taak van beide kapiteins om er op toe te zien dat deze reglementen opgevolgd worden.

 

3.6. Vervangingen tijdens een wedstrijd

 

Men mag maximum 4 reservespelers inbrengen tijdens een wedstrijd.

In het dubbelspel (niet in het enkelspel) mag men per set twee spelers vervangen.

Een enkelspeler (3° en 4° afdeling) die geen dubbelspel speelt is automatisch een reservespeler.

Men mag een speler in het dubbelspel vervangen zonder een tegendoelpunt te krijgen.

Een speler die tijdens de wedstrijd wordt vervangen, mag achteraf niet meer deelnemen aan de wedstrijd.

Een uitzondering hierop is in de Beker of Schaalwedstrijd als er na de heen en terugronde een gelijkspel is en er moet een testwedstrijd gespeeld worden dan kunnen de vervangende spelers aangeduid worden voor deze testwedstrijd.

 

4.1. Doorbellen van de wedstrijdresultaten

 

De ploeg die gewonnen heeft moet na de wedstrijd of tot zaterdag 9u00 de uitslag doorbellen naar de GSM (of via SMS) van Hedwig David 0496/42.67.37. via e-mail kan ook naar hedwig.david@telenet.be tot 9u00.

Bij een gelijk spel dient de thuisploeg de uitslag door te bellen.

Zo niet zal men per keer een boete aanrekenen van 2,50€.      

Alle niet medegedeelde wedstrijden moeten binnen de 8 weken of voor de laatste speeldag doorgegeven worden anders zullen er geen punten voorzien worden voor beide clubs.

Wie er op de laatste speeldag van de eerste of de tweede ronde te laat de uitslag meldt zal geen punten krijgen, eenmaal het klassement opgemaakt is zal die niet meer aangepast worden.

    

 

 

4.2. Wedstrijdbladen opsturen

 

Het eerste blad (wit) moet door de thuisploeg worden opgezonden naar Hedwig David Zandstraat,3 – 8480 Ichtegem en moet in zijn bezit zijn VOOR de eerst volgende vrijdag, de kapitein van de club is hiervoor verantwoordelijk.

Zoniet zal men per keer een boete aanrekenen van 2,5€.

Wanneer een wedstrijdblad ontbreekt, zal men een rappel (e-mail) verstuurd worden zodat deze terug VOOR de eerstvolgende vrijdag in het bezit moet zijn van Hedwig David.

Iedere week dat er een wedstrijdblad ontbreekt, zal er telkens per week per keer een boete van 2,50€ aangerekend worden.

Alle wedstrijdbladen die ontbreken voor de laatste speeldag zal er nogmaals een boete aangerekend worden van 2,5€ per blad.

Via e-mail kan ook (scan) en met zwarte inkt geschreven (alleen het wit blad) naar hedwig.david@telenet.be maar moet van goede kwaliteit en alleen het eerste blad met Adobe (PDF) in zwart-wit en niet in kleur!

Indien deze niet voldoen zal er toch een boete aangerekend worden. Geen Foto!

Het tweede blad is voor de bezoekers en het derde blad voor de thuisploeg.

 

4.3. Uitstellen van een competitiewedstrijd

 

Het is mogelijk een competitiewedstrijd uit te stellen mits een overeenkomst tussen beide ploegen, de club die uitstel vraagt moet het bestuur verwittigen met mededeling van de nieuwe datum (0496/42.67.37. Hedwig David).

Een uitgestelde wedstrijd moet gespeeld worden binnen de 8 weken of voor de laatste competitie wedstrijd van iedere ronde.

Indien niet gespeelde of niet medegedeelde wedstrijden binnen de 8 weken (of voor de laatste competitie wedstrijd) gespeeld of gemeld zijn zal er voor beide clubs bij niet verwittigen geen punten voorzien worden.

Een uitgestelde wedstrijd is een onderlinge overeenkomst door beide clubs en moet gemeld worden door de thuisclub.

Het bestuur kan enkel ingrijpen als er een nieuwe datum doorgegeven wordt, of dat er geen enkele intentie is om die te spelen door één van de clubs.

Een uitgestelde wedstrijd is geen alternatief om zo een forfait te vermijden.

De mogelijkheid bestaat ook dat er een competitiewedstrijd wordt afgelast door weersomstandigheden (BV. Te gladde wegen, mist, enz...) dan moet dit ook gemeld worden aan de tegenpartij en het bestuur.

 

4.4. Forfait

 

Indien een club forfait heeft op verplaatsing zal men 12,5 € van de waarborg aan de benadeelde café uitbater geven.

Een ploeg die 3 maal forfait gegeven heeft in de competitie, Beker of Schaal wordt aanzien als een algemeen forfait.

Bij een forfait in de Beker word je geschrapt, wint de tegenpartij en kan je ook niet deelnemen aan de Schaal.

Bij algemeen forfait zal het waarborggeld niet terug gestort worden en kunnen de spelers een reeks hoger spelen zie promotie regel.

 

5.1. Klassement

 

Wekelijks zal er een klassement opgemaakt worden en via mail verstuurd worden naar alle kapiteins van iedere club.

Alle aanpassingen zullen via deze mail verstuurd worden en kunnen bezichtigd worden via users.telenet.be/vtb/

vtb-vlaanderen.be of facebookgroep:Vlaamse Tafelvoetbal Bond.

Indien er een gelijke stand is voor de plaatsen in de eindstand van de competitie tellen eerst de setpunten en dan de gewonnen wedstrijden.

Er zal gespeeld worden in twee periodes.

Periode 1 = Poule met max. 10 clubs die een heenronde spelen (geen terugronde)

Periode 2 = Play Off 1 – De eerste zes plaatsen van 1° Afdeling, die spelen een heen en terugronde.

                = Play Off 2 – De laatste overige clubs van 1° Afdeling en de eerste zeven clubs van 2° Afdeling, die spelen een heenronde (geen                                                      terugronde)

                = Play Off 3 – De laatste twee clubs van 2° Afdeling en de acht clubs van 3° Afdeling die spelen een heenronde (geen terugronde)

                                       Wel zal er gespeeld worden met een dubbel en enkelspel zoals in 3° Afdeling.

                = Play Off 4 – Niet van toepassing dit seizoen.

 

De clubs die gezakt zijn in de eerste periode spelen tegen de degradatie van hun afdeling waar ze de eerste periode speelden.

De eerste van de eerste periode speelt tegen de eerste van de tweede periode een kampioenschapswedstrijd die zal doorgaan tijdens de VTB kampioenschappen. Als men beide periodes wint is men kampioen!

 

5.2. Promoveren - degraderen

 

De spelers die kampioen of de tweede plaats behalen in hun reeks zijn verplicht om over te gaan naar een hogere reeks, (niet in 1° prov.) ook kunnen er nog meerdere clubs moeten over gaan om de kalenders vol te krijgen met dezelfde regel dat alle spelers een reeks hoger moeten spelen.

Spelers die dit proberen te ontlopen en tijdens of het volgend seizoen in een andere Regio toch in een lagere afdeling spelen zullen bij terugkeer in de VTB eerst één jaar moeten spelen volgens de promotieregels voor vertrek naar andere Regio.

Alle kampioenen zijn geselecteerd voor de kampioenschappen van België.

Indien men forfait heeft voor de VTB kampioenschappen en van België moet dit aan de VTB vermeld worden en zal er een boete aangerekend worden van 50€ die naar de benadeelde Regio zal gaan.

Indien nodig zal de laatste in de stand moeten degraderen.

 

5.3. Aansluiten van nieuwe leden

 

Een speler kan maar aangesloten zijn bij één club en in één Regio tijdens het lopende seizoen.

Indien een club algemeen forfait heeft kunnen de overige spelers hun aansluiten in een hogere reeks mits goedkeuring van het bestuur.

Een speler kan zich aansluiten bij een club en mag één wedstrijd meespelen zonder lidkaart of lidnummer.

Een nieuwe speler moet wel ingeschreven zijn met al zijn gegevens voor vrijdag 21u00 om speelgerechtigd te zijn.

Als men een speler laat meespelen die niet aangesloten is zal hij al zijn wedstrijden verliezen met 11-0.

Indien dit meerdere malen gebeurd zal de club met forfait cijfers verliezen.

 

 

 

 

 

5.4. Transfer

 

Een club mag spelers aansluiten van om het even welke afdeling, het bestuur is verplicht die club in een afdeling onder te brengen aangepast aan de waarde van de spelers.

Een club kan dus geweigerd worden in een bepaalde afdeling, dit om de waarde van die bepaalde afdeling te waarborgen.

Eens de competitie bezig is, kunnen ook spelers bij een bepaalde club geweigerd worden om diezelfde reden.

 

Eenmaal meegespeeld met een club kan men tijdens het seizoen niet meer transfereren naar een andere club.

Een speler die getekend heeft op het inschrijvingsformulier en nog niet meegespeeld heeft kan mits goedkeuring van de kapitein transfereren naar een andere club.

Ranking 1 in 2° prov. 2 spelers – in 3° prov. geen.

Ranking 2 in 3° prov. 2 spelers.

 

5.5. Rankings

 

Via de competitie zal men punten krijgen naar de gespeelde wedstrijden, ook zal er naar het percentage gekeken worden waar niet alle spelers evenveel sets zullen spelen.

Er zal wekelijks een Ranking opgemaakt worden via vtb-vlaanderen.be onder toezicht van CBK.

Via deze Ranking lijst kunnen er bepaalde spelers ook een hogere of lagere Ranking krijgen.

Wie er tijdens de kampioenschappen van W-Vl. en België wint in het dubbelspel (niet in het enekelspel) zal een hogere Ranking krijgen.

Ook zal men bepaalde Ranking tornooien bekijken en op basis daarvan kunnen bepaalde spelers ook een hogere Ranking krijgen.

 

5.6. Scheidsrechters en arbitrage

 

Als er geen officieel scheidsrechter is aangeduid door het bestuur, dan wordt deze taak overgenomen door de kapitein van de bezoekende ploeg.

Als er een fout gebeurt zonder arbitrage moet men onderling overeenkomen, bij een betwistbare fase en er moet een arbiter bij komen, blijft de bal waar die zich bevindt.

Een wedstrijd kan niet stilgelegd worden door een kapitein maar enkel door een officieel scheidsrechter.

Indien men niet tot een akkoord komt moet men het bestuur verwittigen.

Men kan een officieel scheidsrechter aanvragen via het bestuur.

De aanvrager zal hiervoor 25,00€ aangerekend worden die naar de officiële scheidsrechter zal gestort worden.

De kalender datum van deze wedstrijd kan worden aangepast.

 

6.1. Vervalsen van een wedstrijd

 

Indien een wedstrijdblad vervalst wordt verliezen beide clubs de wedstrijd met forfait en mogen beide kapiteins die het wedstrijdblad ondertekend hebben voor 6 wedstrijden niet meer deelnemen aan de competitie, Beker of Schaal.

 

6.2. Verandering van lokaal

 

Een club die veranderd van lokaal wegens sluiting of overmacht moeten direct het bestuur verwittigen.

Een club die veranderd van lokaal maar niet door sluiting of overmacht moet minstens 2/3 van de al aangesloten leden laten meespelen in het nieuw lokaal. Deze club moet de eerste vier thuiswedstrijden de adreswijziging persoonlijk aan de tegenstanders tijdig doorgeven.

 

6.3. Waarborgen

 

Iedere club is verplicht een rekening nummer in te vullen op het inschrijvingsformulier.

Op dit rekening nummer zal er na het seizoen alle waarborgen van de clubs die de competitie afgewerkt hebben min hun boetes terug gestort worden.

Een club die niet genoeg waarborggeld heeft staan na het betalen van de boetes moet voor 1 juli het verschuldigd bedrag betalen.

De kapitein van deze club is daarvoor verandwoordelijk en alle spelers zullen geweigerd worden tot het verschuldigd bedrag betaald is.

 

 

6.4. Kampioenschappen

 

Om deel te nemen aan de kampioenschappen moet men aangesloten zijn.

Spelers die hun inschrijven na de laatste speeldag moeten 5€ lidgeld betalen en kunnen dan ook deelnemen.

Men kan alleen in eigen Ranking deelnemen, indien deze niet mogelijk is mag men in een hogere Ranking deelnemen.

Als men in eigen Ranking (of in een hogere) deelneemt kan men ook nog aan het Open, Gemengd en de Pro-am deelnemen.

Men zal voor iedere reeks een dubbel en enkelspel voorzien waar men trofee’s zal voorzien voor de eerste drie plaatsen.

Voor iedere club die de competitie afgewerkt heeft is er een trofee voorzien.

Men is verplicht om hun trofee van de competitie daar te komen ophalen.

 

6.5. Het bestuur behoudt zich het recht modificaties aan te brengen aan dit reglement

Uitzonderings regel Covid 19 seizoen 2021-22.

 

Als we terug de competitie niet kunnen afwerken zal de uitslag van de eerste periode de eindstand zijn.

Men zal moeten spelen met een mondmasker (mond en neus bedekt) en met eigen bandjes om de handvaten.

Indien de spelers niet voldoen aan deze regels verliezen ze de wedstrijd met forfait cijfers.

De VTB is niet verantwoordelijk als de spelers zich niet aan de regels houden van de overheid.